Igor Balgavý

CERAMIC - POTTER


ABOUT ME

SK

Dynamická intarzia na hrnčiarskom kruhu 
Hlina je vo všeobecnosti využitá ako prostriedok pre vytvorenie tvaru. Pri tradičnom hrnčiarskom remesle som však objavoval stále širšiu paletu farieb hlín, ktorým som postupne podriadil svoju tvorbu.
Tieto hliny sú miešané zo surovín dovezených z rôznych lokalít celého Československa. Miešaním viacerých druhov surovín (3 - 7) v určitom pomere, pripravujem hliny rôznych farieb, s čo najbližšími technologickými vlastnosťami. 
Rozhodujúcou fázou v pracovnom procese je príprava hrnčiarskej hrudy na točenie. Ešte pred vytočením ukladám na hrudu drobné kúsky hlín iných farieb "intarzia", ktoré následne na hrnčiarskom kruhu vytvoria želaný dekor. Ten je však ukrytý pod povrchom a treba ho odhaliť jemným orezaním. Nasleduje hladenie za mokra v polotuhom stave až do zrkadlového lesku. Po vysušení a finálnom vypálení majú moje veci jedinečný, dnes až nepoznaný, hmat.
Glazúru používam len zvnútra a cielene bielu. Je 100% nezávadná a hygienicky najčistejšia.
Moja tvorba spĺňa všetky dnes požadované úžitkové kritériá, napr. mikrovlnná rúra, umývačka riadu.

EN

Dynamic inlay on the potter's wheel 
Clay is generally used as an intermediary for creation of the shape. In traditional potter's craft I still populate a wider palette of clays, which I gradually subordinated their work.
These clays are mixed from raw materialsimported from different locations all over Czechoslovakia. By mixing several kinds of raw materials (3-7) in a certain proportion, clay preparation of different colors, the closest technological properties.
A crucial stage in the work process is the preparation of pottery chest spin. Before dialing I lay down on a lump small pieces of other color clay components "inlay", which in potter's wheel create the desired decor. This, however, is hidden under the surface and needs to reveal with gentle trimming. Followed by wet smoothing of semi-solid to a mirror finish. After drying and final burn my things are unique, up to now unknown touch.
I use glazes only inside a specifically white. It's 100% wholesome and hygienically clean as possible.
My creation fulfills allthe required commercial's criteria, for example microwave, dishwasher.

DE

Dynamische Inlay auf der Töpferscheibe
Im traditionellen Töpferhandwerk wird im Allgemeinen der Ton dazu verwendet, ein Gefäß zu formen. Aber für meine Keramik verwende ich die große Vielfalt von färbigen Ton / Lehmarten als gestaltendes Element. Nach dem Brand zeigen sie herrlich warme Farbtöne.
Diese verschiedenen Tonsorten beziehe ich aus mehreren Orten in der Tschechoslowakei. Gemischt mit weiteren Rohstoffen ( 3-7 ) nach Rezept, stelle ich gezielt Tonmassen in verschiedenen Farben her. Für jede gedrehte Form ist der Tonklumpen die Ausgangsform. 
Auf diesen lege ich, bevor ich das Gefäß daraus auf der Drehscheibe forme, mehrere Stücke verschiedener Tone. (" Inlay" ) Durch die Drehbewegung der Scheibe entsteht unter meinen Händen das gewünschte Dekor. Dieses zeigt sich aber erst, wenn in einem weiteren Arbeitsgang die Oberfläche leicht abgedreht und dann poliert wird.
Als Innenglasur verwende ich eine weiße Glasur, die 100 % lebensmittelecht und hygienisch ist.
Meine Keramikgefäße sind alle für Mikrowelle und Geschirrspüler geeignet.

CONTACT

Buková 234, 91910, Buková, SLOVAKIA

+421 903 559 393

balgavy@gmail.com